Lezing door Monica Schwarz

Op deze zondagmorgen geeft Monica Schwarz een lezing in Het Venster.

Thema:  “Geloofsymboliek in ontwikkeling: Over het kruis en andere symbolen” 

Het kruis is een symbool van het christendom, maar misschien niet het enige symbool. Het kruis was niet vanaf het begin van het christendom een christelijk symbool. Het is in alle eeuwen steeds anders uitgebeeld en er werden andere accenten gelegd. Hoe kijken we in onze tijd naar het kruis?

In de moderne vrijzinnigheid is er een toenemende gerichtheid op verschillende bronnen van inspiratie. Zo zijn andere godsdiensten, maar ook film, andere kunstvormen, wetenschap, filosofie, esoterie spirituele bronnen geworden. In deze gemeenschappen is nog wel een kruis aanwezig, maar roept het door de verscheidenheid van haar leden zeer uiteenlopende reacties op. Voor sommigen een symbool waar ze niet echt afscheid van kunnen nemen. Voor anderen een object wat liefst gisteren al verwijderd moest worden. Anders wordt het als het een symbool tussen andere symbolen zou zijn. Dat is het zijn exclusieve plaats kwijt en gelijk aan de andere bronnen.  Deze morgen zullen we ons bezighouden welke symbolen voor ons van betekenis zijn. 

Monica Schwarz  groeide op in een oecumenisch en creatief gezin en leerde op een open manier geloven. Gefascineerd door de bijbelverhalen en geïnspireerd door beeldende kunst en liturgie besloot zij theologie te gaan studeren in Groningen. Zij studeerde af op christelijke kunst en kerkbouw. In 1993 werd zij predikante in een duobaan met haar man Siebe Hiemstra in Reiderland, Hummelo en Voorthuizen. Sinds september 2014 is zij predikante van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek in Almelo. In de afgelopen jaren ontwikkelde zij een grote interesse voor “aardse” spiritualiteit: de beleving van geloof in het dagelijks leven. Hierbij komen de theologie, haar interesse voor muziek, kunst en poëzie en haar eigen creativiteit bij elkaar en bevruchten elkaar.

Aanvang:        10.00  uur

Om dit soort lezingen in Het Venster te kunnen blijven organiseren, wordt een bijdrage gevraagd (streefbedrag per persoon € 5,-).

Na afloop napraten onder het genot van koffie/thee/limonade.

Auto-ophaaldienst: Rinie van der Leer

wanneer: 

zondag, 30 oktober, 2016 - 10:00
  • Lezing