Irene Hörst - digitaal

Vandaag is er een digitale viering in Het Venster te Veenendaal, met Irene Hörst, opgenomen in Het Venster. 

Het thema dat zij heeft gekozen, gaat over de vrijheid, het genieten van wat je gegeven is, het jezelf niet beperken, en hoe daar mee om te gaan. In deze coronatijd èn in de 40-dagentijd lijkt dat misschien controversieel, maar zoals we van Irene gewend zijn, zal ze ons vast meenemen in haar inspirerende bespiegelingen. Teksten worden afgewisseld met beelden en muziek, met onder meer een aantal x-liedjes van Henk Harmsen.

De digitale collecte is voor Het Venster. U kunt uw eventuele bijdrage storten op onze rekening: 
NL11TRIO 0197 6222 08 op naam van ‘NPB Veenendaal’.
Alle gevers hartelijk dank!

De link voor deze viering is https://youtu.be/fqBimXrfZ2E, en wordt tevens verstuurd naar de abonnees van onze Nieuwsbrief.

wanneer: 

zondag, 7 maart, 2021 - 10:00
  • Viering