Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Bert Cozijnsen: Vrede ... wat is dat?

Vandaag is Bert Cozijnsen weer in ons midden. Het thema is “Vrede … wat is dat?”

De oorlog in Oekraïne wakkert de hunkering naar VREDE aan. Maar wat is “VREDE”? Vrede tussen landen, vrede tussen volken, vrede tussen bevolkingsgroepen, vrede tussen mensen? Die vraag blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Er bestaan heel uiteenlopende voorstellingen van “vrede”. Rond het jaar 400 merkte de kerkvader Augustinus al op dat ieder mens naar vrede streeft, maar dan wel een vrede zoals men die zèlf wil (De Stad van God IXI, 12).

Vanmorgen staan we stil bij het begrip “VREDE”: We luisteren naar wat zesjarigen onder vrede verstaan. Bert bespreekt enkele globale benaderingen van vrede. Samen reflecteren we op de vraag hoe vrede samenhangt met “grenzen”. En met “vertrouwen”. We zingen over vrede. En we luisteren naar Da pacem Domine (Geef vrede Heer) van Peteris Vasks.

De collecte is voor Het Venster. Na afloop is er koffie en thee met ruimte voor ontmoeting. 

(foto Martin Schuitemaker)

wanneer
zondag 22 mei 2022 - 10:00 - zondag 22 mei 2022 - 11:00