Op weg naar Pasen 2021

Veertigdagentijd- op weg naar Pasen -2021  - door Marieke de Vries-Hofman -

In een artikel* las ik dat het woord vasten verwantschap heeft met ‘vasthouden, in acht nemen’. Het vasten heeft dan te maken met het eerbiedigen, observeren, respecteren, volgen. Een bewustwording van wat er in het leven in en om jou heen gebeurt. Vasten gaat dan over loslaten van wat ons vasthoudt, wat ons gevangen houdt.

Het moeten loslaten is voor de meesten een pijnlijke gebeurtenis. We zoeken houvast. Afscheid nemen van het vertrouwde en angst voor het nieuwe lijkt ons wel aangeboren. Toch moeten we steeds weer opnieuw in ons leven het vertrouwde loslaten. Afscheid nemen van mensen met wie we intensief geleefd of gewerkt hebben. Afscheid nemen van werk, de kinderen gaan uit huis, je gaat scheiden, je allerliefste sterft. Het is alsof een stuk van jezelf sterft. De grond onder je voeten valt weg. Dan wordt loslaten een levenskunst: het gaat er niet om dat we mensen en dingen alleen maar kwijt raken, maar ook om ze werkelijk los te laten. Dan overkomt het verlies je niet, maar zeg je er ‘ja’ op. Als je niet vast blijft zitten aan wat er niet meer is of wat je niet meer hebt dan schep je ruimte in jezelf. Het blijft een groot geheim dat het nodig is om je leven los te laten juist om tot nieuw leven te komen. Alles in ons sputtert tegen. We kunnen immers niet zonder houvast. Dat houvast kun je vinden als je de weg van het loslaten vertrouwt. Als je vertrouwt dat je wordt opgevangen, als je ‘ja’ zegt op je verlies. 

De veertigdagentijd is een tijd om te oefenen in het oervertrouwen dat het goed is om jezelf over te geven aan het geheim van het leven zelf. Het is de kunst om het te laten gebeuren. 

Het leven stroomt verder**. Het proces van leven – leven loslaten en tot nieuw leven komen - gaat door pijn heen, geboortepijn. Het gebeurt in alle mensen en zo hebben we deel aan het grote mysterie van leven en dood. 

In deze veertigdagentijd een pleidooi voor ‘omgekeerd vasten’. 

Vanuit het oervertrouwen, je overgeven aan het geheim van het leven zelf zou je deze veertig dagen elke dag een geschenk aan jezelf kunnen geven.  Dat kan van alles zijn, zoals elke dag een gedicht lezen, een muziekstuk luisteren, een wandeling in de buurt maken en genieten van het ontluikende voorjaar in de tuinen. Vul zelf maar in………

*Hans van Leeuwen (in Igniswebmagazin.nl 11-02-2021)
** X-51: Stroom verder (link naar youtube)

(foto Wietse de Vries)

stijlvorm