Bestuur

Het bestuur van Het Venster bestaat sinds de ALV van oktober 2018 uit:

Herman der Rijk, voorzitter

Petra Wubs, secretaris

Marieke de Vries, algemeen lid

Martin Schuitemaker, penningmeester 

Er is nog een vacatures voor algemeen bestuurslid, evt. voor specifieke taken.

Voor contact met het bestuur, mail dan naar de secretaris

(foto Martin Schuitemaker)