commissies

In Het Venster zijn de volgende commissies en werkgroepen actief:

Commissie Financiën en Beheer
Coördinatiegroep Omzien naar elkaar
Vertrouwenscommissie
Commissie Ontmoetingen
Commissie PR
Commissie Jaarplanning
Commissie Vorm en Kleur
Commissie Gebouw en Onderhoud
Bloemencommissie
Commissie Boeken en beelden
Werkgroep Tuin
Kosterswerkzaamheden
Piano advies en onderhoud
Initiatiefgroep duurzaamheid
Raad van Toezicht St. Seniorenhuisvesting

(foto Hans van der Leer)