In Memoriam Jan Veerbeek

Jan in Het Venster

In Memoriam Jan Veerbeek

 

‘Huil niet bij mijn graf – daar ben ik niet’ stond er bovenaan de rouwkaart.

Op dinsdag 2 augustus overleed Jan Veerbeek op 87-jarige leeftijd.

In de jaren negentig, nadat Jan zijn werkzaamheden in het onderwijs had afgerond, verhuisden Jan en zijn vrouw Nanda naar Veenendaal. Ze  kwamen daar bij de (toenmalige) NPB terecht.

Toen er al gauw een vacature kwam voor secretaris, nam Jan die taak op zich.  

Dit was het begin van een reeks activiteiten en contacten, waar Jan veel plezier aan beleefd heeft.

Passend bij Jans interesses, volgde hij de OVP-opleiding in Bilthoven en legde zich toe op het pastorale werk. Jaren heeft Jan dit heel trouw en zorgvuldig gedaan, met oog en oor voor het welzijn van de ander.

Jan had iets met taal. Hij was een virtuoos en koos zijn woorden zorgvuldig en bedachtzaam. Ook in de bijeenkomsten die hij leidde, wist hij met weinig woorden veel te zeggen, waarbij hij vaak gebruik maakte van poëzie. Ook droeg hij bij aan de bundel met x-liedjes van Henk Harmsen.

Jan was een verbinder, niet alleen in de contacten binnen de landelijke NPB, maar ook in kleinere kring. In onze kleine geloofsgemeenschap wist hij menigeen te bewegen om – zonder dwang – zijn/haar kwaliteiten in te zetten bij diverse activiteiten. Jan initieerde, meestal samen met anderen, diverse workshops en werkgroepen op het gebied van spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, drama en creatief omgaan met levensthema’s. Liepen de groepen op een bepaald moment gesmeerd, dan trok Jan zich terug. ‘Jullie kunnen het ook zonder mij’, zei hij dan. En na enige tijd kwam hij weer met  een nieuw idee. Zo is dat jaren gegaan.

Jan bleef zich tot op hoge leeftijd interesseren voor nieuwe uitdagingen: het werken met symbolen, rituelen, drama, reiki en tarot. Hij was voor velen, ook op die gebieden, een mentor en inspirator.

Op de zondagen waarop Jan voorging (hij noemde zichzelf ‘voorbijganger’), zorgde hij vaak voor een speciaal programma. Dat was nogal eens met poëzie en verhalen, waarbij Nanda de omlijsting verzorgde met pianospel.

Hij was een echte verbinder! Decennialang was hij het boegbeeld van Het Venster en als lid van een oecumenische werkgroep wist hij het vrijzinnige geluid in Veenendaal altijd te laten klinken.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en trok hij zich terug, ook al bleef hij op de achtergrond altijd nog geïnteresseerd en betrokken. In november 2021 overleed Nanda.

Jan woonde zelfstandig, maar toen het de laatste weken niet meer ging, verhuisde hij naar een zorgcentrum, waar hij uiteindelijk overleed, omringd door zijn dierbaren.

We zullen ons Jan blijven herinneren als een beminnelijk mens, met onverdeelde aandacht voor de ander. Zijn humor, zijn pretoogjes en zijn fijnzinnig taalgevoel waren kenmerkend.

Jan heeft bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Dankjewel, Jan.

 

Namens Het Venster Veenendaal,
Marieke de Vries-Hofman en Rinie van der Leer

(foto Rinie van der Leer)

stijlvorm