Feest van herkenning: Lezing over eerste vrouwelijke predikante

Op zondag 15 januari 2017 hield Dr. Froukje Pitstra in Het Venster een lezing over Anne Mankes-Zernike, de eerste vrouwelijke predikante in Nederland. Voor iedereen die daar niet bij aanwezig was: Jullie hebben echt iets gemist! Gelukkig komt er een herkansing. Op vrijdag 7 april om 14.00 komt ze opnieuw onze kant op, tijdens een inspiratiemiddag. Ze spreekt dan in De Vlam in Rhenen tijdens een symposium over de geschiedenis van de vrijzinnigheid. Van harte aanbevolen!

Maar terug naar haar optreden op zondag 15 januari. Het was een prachtige inspirerende lezing over de eerste vrouwelijke (vrijzinnige) predikante, en haar betekenis voor de Nederlandse vrijzinnigheid. Maar het was ook een - wat mij betreft onverwacht - feest van herkenning wat betreft haar insteek, wat zij tegenkwam en welke kwesties er speelden. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zoveel parallellen met de missie en ontwikkeling van Het Venster, zoals de ontwikkeling van ons gebouw (zij realiseerde een gebouw van vele groeperingen samen, inclusief jeugdbewegingen, en vond dat dit gebouw een open en niet zozeer kerkelijke uitstraling moest hebben), de discussie over symboliek, inspiratie vanuit kunst, maatschappelijke betrokkenheid, etc. etc. De tijd is een andere, maar dat er zoveel herkenning zou zijn in deze vrouw, die de vrijzinnige traditie mede gevormd heeft, heeft mij (en wat ik hoorde ook anderen) gevoed en geïnspireerd.

Er waren weinig mensen die ochtend. Ik vermoed dat het thema ("Dr. Anne Mankes-Zernike en de ontstaansgeschiedenis van ‘een gebouw voor vrijzinnige religie’") velen niet direct aansprak. 'Vrijzinnigheid' leeft überhaupt niet erg in onze gemeenschap. Maar ik zie dat er landelijk zoveel moois gaande is (het werk van Froukje Pitstra is daar maar één voorbeeld van), dat ik het de moeite waard vind dit binnen Het Venster veel meer in het licht te zetten. Zie bijvoorbeeld ook Ronald's verslag van de lezing die Laurens ten Kate, 'onze' bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme, in september 2016 hield bij het afscheid van Marieke de Vries-Hofman als voormalig voorzitter en bestuurslid van de Stichting Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'.

Froukje Pitstra heeft van Vrijzinnigen Nederland opdracht gekregen om vanaf 1 maart 2017 onderzoek te doen naar 'toekomstige richtingen voor pastoraat binnen de vrijzinnigheid'. Het Venster heeft ze al in haar onderzoeksvoorstel opgenomen als 'case-study', vanwege de bijzondere manier waarop wij hebben nagedacht over eigentijds 'omzien naar elkaar' en hoe we dat in de praktijk vormgeven. We zullen haar dus sowieso weer tegenkomen. Ik kijk er naar uit. 

Jos Somsen, 17 februari 2016

(foto: Froukje Pitstra)

stijlvorm