Nieuwetijdsgesprekken in Het Venster

Sinds de confrontatie met het coronavirus is er heel wat veranderd in onze samenleving en lijkt het erop dat we een ‘nieuwe tijd’ zijn ingegaan. Het ontgaat ons niet dat de meningen duidelijker verdeeld zijn en leiden tot discussies die uitmonden in ruzie, boosheid, onenigheid en zelfs tot gerechtelijke procedures.

Als we even stil staan bij de veranderingen die er gekomen zijn door het virus en als er nog meer veranderingen te verwachten zijn, kunnen we ons ook gaan afvragen of die meningsverschillen voor nog meer ellende zullen zorgen. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een samenleving die meer lijkt te veranderen? Hoe kunnen we hiermee leren omgaan? Wat hebben we hiervoor nodig? Is het nodig om mee te gaan met de veranderingen? Of kunnen we blijven vasthouden aan onze gewoontes? Zijn er tools voorhanden? Waar kan ik die vinden? Zijn we ons bewust van wat er gaande is of blijven we vertrouwen op het oude? Hoe kunnen we bij een meningsverschil goed met elkaar blijven omgaan zonder elkaar de rug toe te keren. Kortom: wat kunnen we doen om de vrede te bewaren?

Albert Einstein wist ons al te vertellen dat we een probleem niet kunnen oplossen vanuit hetzelfde den-ken als waarmee een probleem gecreëerd werd. Bewustwording van onze manier van denken dringt zich op.

Wie we denken te zijn en hoe we in het leven staan hangt af van tal van factoren zoals o.a. het gezin waarin we geboren zijn, onze opvoeding, de plek waar we onze jeugd doorgebracht hebben, onze studie, baan, enz. . Bovendien handelen we (bijna) allemaal vanuit het verkrijgen van erkenning en het voorkomen van afwijzing.

Wanneer hier nu, door omstandigheden, niet aan voldaan wordt kunnen we emotioneel geraakt worden waardoor onze relaties behoorlijk op de proef gesteld kunnen worden. We hebben niet in de gaten hoezeer we ons identificeren met onze overtuigingen en aannames en hoe we reageren vanuit deze identificatie.

En tijden van verandering vragen om goede communicatie. Een verbinding op basis van gelijkwaardigheid is geen overbodige luxe.

Hierdoor is het idee ontstaan tot het organiseren van ‘nieuwetijdsgesprekken’. In dialoog gaan met elkaar over deze vraagstukken en onderwerpen. In een veilige sfeer ontdekken welke mening we er elk op na houden. Niet in discussie gaan, maar met een open mind luisteren naar de opvattingen van de ander. Inzichten-verruimend in plaats van bekrompen vast blijven houden aan eigen overtuigingen en aannames. Het lijkt simpel en alledaags, maar is een boeiende uitdaging.

Lijkt dit wat voor jou dan ben je iedere 2e en 4e woensdagmiddag van de maand welkom in Het Venster, Vijftien Morgen 2, 3901 HA Veenendaal. Elke keer van 14:00 tot 16:00 u. Welkom vanaf 13:45. Entree is gratis, al is een kleine bijdrage welkom.

Annemie Looijenga-Maes

(foto Pixabay)

anders-kijken-naar-de-horizon

stijlvorm