Het gebouw

 (foto Jocelyn Readett)

Voor de zondagse bijeenkomsten, contactochtenden, en andere bijeenkomsten worden voor eigen leden/donateurs geen gebruikskosten in rekening gebracht. 

Tarieven verhuur het Venster per 01-04-2019

- Privé doeleinden van een Venster lid (verjaardagen, jubilea etc.) € 30.- per dagdeel. Onbeperkt gebruikt van koffie/thee.
- Externe partij met een activiteit welke past binnen de visie van het Venster € 40.- per dagdeel incl. koffie/thee. 
Aanvullende voorwaarde is dat de externe partij in zijn/haar PR kort vermeldt waar het Venster voor staat. Verder zal deze activiteit in overleg worden meegenomen in de publiciteitsmotor van het Venster als zijnde een Vensteractiviteit.
- Externe partij met activiteit welke niet direct past binnen de visie van het Venster. (vergadering politieke partijen, of paard rij club o.i.d.) € 60.- incl. koffie/thee.

Algemene huurvoorwaarden (zie PDF onder aan deze pagina)

Voor afwijkende bijeenkomsten kan men zich voor overleg wenden tot Petra Wubs
Voor vragen van technische aard (apparatuur, storingen, etc.) kunt u eventueel terecht bij Hans van der Leer

 (foto Hans van der Leer)