Naam en logo

In 2013 hebben de leden van de (toenmalige) Open Geloofsgemeenschap NPB Veenendaal - in een speciale ALV - een nieuwe naam voor onze vereniging (NPB open geloofsgemeenschap Veenendaal) èn ons gebouwt gekozen:

‘Het Venster’, met als toevoeging: 'ruimte voor bezinning en bezieling', wat later veranderde in 'ruimte voor ontmoeting, inspiratie en bezinning'

 

Het logo van Het Venster is:

Vensterlogo