ons netwerk

Spinnenweb (foto Wietse de Vries)


Contacten in VEENENDAAL:
Het Apostolisch Genootschap Veenendaal is een actieve gemeenschap waar ontmoeting, betrokkenheid en religieuze verdieping centraal staan. Naast de zondagse bijeenkomsten organiseert het genootschap o.a. thema-avonden, lezingen en activiteiten in het kader van de Vredesweek.

Contacten in DE REGIO:
Het Venster is de Veenendaalse afdeling van Vrijzinnigen Nederland en maakt deel uit van de regionale stichting Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei.
Alle afdelingen organiseren boeiende evenementen zoals lezingen, gesprekskringen, film- en boekbesprekingen, concerten, theatervoorstellingen, filosoferen (ook voor kinderen!) en muzikale optredens. 
Vrijzinnigen Bennekom
Vrijzinnigen Lunteren
Rijnkapel Amerongen
Ludenkapel Doorn 
Vrijzinnigen en Doopsgezinden Wageningen
Remonstranten en Vrijzinnigen Arnhem

voormeervrijzinnigheid.nl Laurens ten Kate, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, heeft een website voor meer vrijzinnigheid. 

Het Humanistisch Verbond organiseert activiteiten zoals een maandelijks filosofiecafé met interessante sprekers, filmavonden, boeiende lezingen, cursussen, etc., meestal in Wageningen, maar soms ook in Veendaal.

Stichting Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe realiseert 'Wonen met een Plus' voor ouderen met een vrijzinnige achtergrond.