Welkom bij Het Venster

Actueel

, ,
Improviseren doe je zó! Op zaterdag 24 september neemt Kirsten Benschop je in deze workshop in Het Venster mee in de wereld van het improvisatietheater. En dat… meer..
-
-
Harm Knoop is vandaag bij ons in Het Venster met een lezing en documentaire over Het Tibetaans Dodenboek, waarover we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.… meer..
-
-
Vandaag neemt Jos Somsen ons mee in gedachten over de escalatie van vrede. ‘De escalatie van vrede’ is een term van politicoloog Gijsbert van Iterson Scholten: ‘Over… meer..
Op dinsdagmorgen vanaf 10 uur (alleen in de even weken!) is er een contactochtend in Het Venster, waarbij iedereen welkom is. Er is altijd wel iemand om even gezellig… meer..
-
-
In deze lezing licht Bert Cozijnsen thema's toe uit het boekje dat hij vorig jaar geschreven heeft over gemis en rouw . Meer informatie volgt. Na afloop koffie/thee… meer..
Op dinsdagmorgen vanaf 10 uur (alleen in de even weken!) is er een contactochtend in Het Venster, waarbij iedereen welkom is. Er is altijd wel iemand om even gezellig… meer..
-
-
Vandaag is Mar van de Velden weer te gast in Het Venster, met woorden, beelden en muziek.  Collecte voor Het Venster.  Na afloop koffie met ontmoeting.… meer..
Op deze zondagmorgen is Harry Schram in Het Venster. Het wordt een interactieve bijeenkomst in de kring, met als gespreksthema: Polair denken. Harry zal eerst aan de… meer..
-
-
Vandaag is Monique van Zoest weer in Het Venster.  Nadere gegevens volgen. (foto Jocelyn) meer..
Van oudsher wordt in de protestantse kerken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór 1e advent) aandacht besteed aan hen die ons in het afgelopen… meer..
-
-
Dit belevingsconcert maakt die reis; van Oh naar Ohm. Oh is de klank van verlangen; ons verlangen naar vreugde, vrijheid en verbinding. Ohm is de klank van eenheid, de… meer..
-
-
Thema van de viering zal zijn: ‘In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnen komt’, een vrijzinnige adventsviering door Froukje Pitstra, rondom teksten van Rumi… meer..
Op deze kerstmorgen verzorgt Marieke de Vries de kerstviering bij ons in Het Venster. (foto Wietse de Vries)
Harm Knoop is vandaag weer bij ons te gast. Collecte voor Stichting Vakaro voor Komlo.  Na afloop koffie en ontmoeting.  (foto via Pixabay.com) meer..
Deze thema-ontmoeting wordt voorbereid door de Commissie Ontmoetingen, waarbij soms ook een gast wordt uitgenodigd.   Collecte vandaag voor Het Venster.… meer..
-
-