Leden en donateurs

 

Lidmaatschap

Wilt u lid of donateur van Het Venster worden? Neem dan contact op met het secretariaat.
Als u lid wordt van Het Venster, hebt u het recht mee te denken en mee te beslissen over toekomstige activiteiten. Om te kunnen voortbestaan is per persoon gemiddeld € 200 per jaar nodig. Wij vragen een minimale bijdrage van € 75,00 per jaar.

Niet-leden die minimaal € 65,- per persoon per jaar afdragen worden officieel donateur. Zij hebben dezelfde positie binnen de vereniging als leden, met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen en het recht op 'rites de passage'. Zij krijgen wel alle informatie en hun meedenken stellen wij zeer op prijs.

Het rekeningnummer is: NL11 TRIO 0197622208 t.n.v. geloofsgemeenschap NPB Veenendaal. 

Alle bijdragen aan het Venster zijn als gift aftrekbaar. De overzichten van bank gelden als bewijs. Onze adviseur financiën is graag bereid inlichtingen te geven over mogelijkheden als collectebonnen of de toekenning van een legaat.

Op de verenigingspagina staan (wat langere) teksten/documenten in PDF die van belang zijn voor onze vereniging en door iedereen geraadpleegd kunnen worden. 
Leden en donateurs hebben toegang tot het besloten deel van de website, na toekenning van een inlogcode door de webmaster.

(foto Martin Schuitemaker)