Eenheid digitaal

De redactie van Eenheid heeft besloten om i.v.m. de coronacrisis in de maanden mei t/m augustus geen Eenheid aan te leveren, ook omdat er geen fysieke regio-activiteiten zijn in die periode. 
De volgende Eenheid zal vooralsnog in september verschijnen, wanneer veel van onze afdelingen hun activiteiten weer zullen hervatten.

Onze nieuwsbrief van Het Venster wordt wèl verzonden. Er zijn weliswaar nu geen activiteiten in ons gebouw, maar we hebben wel diverse digitale activiteiten en andere mooie bijdragen van onze leden en/of anderen. Hou daarom onze website in de gaten. 

De papieren edities van mei en juni zullen als Vensternieuwsbrief gestuurd worden naar degenen die niet over internet beschikken. 

Sinds april 2019 wordt Eenheid, het informatieblad van vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei, niet meer in de vertrouwde papieren versie geleverd, maar digitaal. Uiteraard is dit om papier te sparen.

Voor degenen onder ons die geen internet hebben - meestal de ouderen - zal de relevante informatie uit Eenheid en de Nieuwsbrief doorgaans iedere maand worden afgedrukt, worden verstuurd en in Het Venster ter inzage op tafel gelegd. 

Onderaan deze pagina kunt u een compleet exemplaar van Eenheid (in PDF) lezen/downloaden. 

stijlvorm