x-liedje nr. 05 uitgelegd

X-liedjes uitgelegd door Henk Harmsen: x-05, Mijn hulp is HIER EN NU

In deze serie zal hij af en toe een x-liedje onder de loep nemen en met u delen wat hij oorspronkelijk (als hij dat nog weet, zegt hij) met dit lied heeeft beoogd.

Het tweede lied van deze serie is X5 Mijn hulp is hier en nu Op YouTube: https://youtu.be/0JnQldx_Vqg Op de x-liedjes site: https://www.x-liedjes.nl/liedjes/x05/

 

Het oorspronkelijke lied uit 2001 was volledig op Psalm 121 geënt. Psalm 121 is een lied wat pelgrims zongen als ze op weg waren naar Jeruzalem.

De oorspronkelijke x-liedjes-tekst was eerst een zin in het Hebreeuws, gevolgd door een vrije Nederlandse vertaling:

"èsa énaj el-hè-ha-riem mé-ajien javo ezrie?", wat betekent: "Ik richt mijn ogen op de toekomst, waar komt mijn hulp vandaan?"

De toekomst was een vertaling van ‘de bergen’. Dat was waar de pelgrim in psalm 121 op weg naar Jeruzalem door moesten: "ezrie mé-iem àdonaj!" wat betekent: "Mijn hulp is HIER EN NU", met hoofdletters. Dat is de naam van God. In het Hebreeuws de vier letters JHWH, uitgesproken als Adonaj, in het Nederlands vaak vertaald met HERE, HEERE of HEER. Vaak met allemaal hoofdletters. Ik dacht aan ‘de altijd aanwezige’: HIER EN NU.

In 2015 ging de melodie op de schop en de tekst ging gelijk mee. Weg vielen de hoofdletters. X-liedjes kennen eigenlijk geen hoofdletters. De tekst werd nu veel minder ‘verheven’. Iedereen kan zeggen, mijn hulp is hier en nu. Het heeft ook iets mystieks gekregen, zonder gelijk naar een god te verwijzen.

God noemt zichzelf ‘ik zal er zijn’. Ook dat wordt in de bijbel vaak met hoofdletters vertaald. In de nieuwe x-liedjes-tekst werden ook hier de hoofdletters vervangen door kleine letters.

Toegevoegd is het eerste couplet, dat niet direct uit psalm 121 komt (hoewel het wel dezelfde intentie heeft), maar aan de uittocht uit Egypte doet denken (ook een soort pelgrimage), het moment in de geschiedenis waar god zichzelf ‘ik zal zijn’ noemt:

mijn hand in die van jou

leid jij mij door de zee

draag jij me door de nacht

naar het beloofde land

De noten van de melodie van het refrein zijn eigenlijk twee kerktoonladders in één: een eolische (a mineur) die overgaat in een ionische (c majeur). Een lied vol hoop, van mineur naar majeur.

 

(afbeelding Rachèl Harmsen)