Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Vrije Ruimte

Vandaag is er weer een Vrije Ruimte, waarin Jan van Donkelaar een presentatie geeft om met elkaar na te denken over een alternatieve toekomst van Het Venster. Hij schrijft:

Vierde advent is de donkerste zondag van het jaar. We kijken uit naar de vrede en het licht dat Kerstmis ons gaat brengen. De weeën kunnen zwaar zijn, maar het kerstkind ontvangen we met blijdschap. 'Mashber' heet dat in het Hebreeuws, dit betekent 'crisis' en 'baarkruk' of 'plek waar je bevalt'.

Een gedicht (Jan B. Veerbeek):

Geboorte
weeë golven
stuwen mij voort
naar het onbekende
draaiend om mijn as
spoel ik aan
op het droge
zorgzaam omhullende handen
maken mij los
van voorheen
verbitterd huil ik
tot ik hervind:
veilig-vertrouwde hartslag

We zitten in een spannende tijd vanwege ons gekrompen ledental en vergrijzing, maar ik vertrouw erop dat het vrijzinnige geluid niet zal verstommen in Veenendaal. Sommige leden dreigen overbelast te raken en ‘we zien wel waar het schip strandt’ motiveert niet bijzonder. Ik wil daarom de Vrije Ruimte op deze vierde advent vullen met een presentatie en samen met jullie nadenken over een alternatieve toekomst voor onze vereniging en ons gebouw.

Jan van Donkelaar

Collecte voor Het Venster. 

Na afloop gelegenheid tot napraten onder het genot van koffie/thee/limonade.

Leden en donateurs hebben inmiddels een inlogcode ontvangen om eventueel thuis via Zoom mee te denken en te praten.

Wat is een Vrije Ruimte en wil je ook eens van de gelegenheid gebruik maken deze Vrije Ruimte inhoud te geven? 

(foto Wietse de Vries, vilten kerststal gemaakt door Catrien Renkema)
Vierde-advent-in Het-Venster

 

wanneer
zondag 18 december 2022 - 10:00 - zondag 18 december 2022 - 11:00