Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Carla van Ammers - Alfabet en Spiritualiteit

Vandaag een inleiding met gesprek door Carla van Ammers, spraakvormster. 

Zij vertelt over 'De spirituele kant van het alfabet of het leven in de letter'. 

"Aan het begin van mijn arbeidzaam leven ontmoette ik, binnen een opleiding die ik toen volgde, het vak spraakvorming. Om de een of andere reden heeft mij toen diep geraakt, dat een A een A is en een B een B en dat die twee wezenlijk van elkaar verschillen. Dat het niet louter twee letters zijn en dat ze ook niet inwisselbaar zijn, maar dat ze hun eigen zin en betekenis hebben. 
Later leerde ik dat elke letter of klank een gebaar in zich draagt en dat deze gebaren licht werpen op het feit, hóé we iets benoemen. Waarom noemen we de wind wind en een hoek hoek i.p.v. bijvoorbeeld drop of fiets? 
Wat hebben de klanken overeen met hetgeen we zo benoemen? 
De klankgebaren blijken een weg te zijn naar ontsluiering van dit raadsel en toveren gaandeweg een boeiende andere werkelijkheid tevoorschijn: die van de 'binnenkant van taal'. 
Graag laat ik jullie kennismaken met deze klankgebaren en geef jullie een doorkijkje in deze wonderlijke wereld." 

Na afloop koffie/thee/limonade en gelegenheid tot ontmoeting. 

Wat is een Vrije Ruimte en wil je ook eens van de gelegenheid gebruik maken deze Vrije Ruimte inhoud te geven? 

(foto Carla van Ammers)

boomhuid

 

wanneer
zondag 1 oktober 2023 - 10:00 - zondag 1 oktober 2023 - 11:00