Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Muzikale lezing Hildegard van Bingen

Vandaag  geeft Jacqueline van der Zee een muzikale lezing over Hildegard van Bingen, een non uit de 12 eeuw.
Met levensverhalen vol anekdotes neemt Jacqueline ons mee in het bijzondere leven van Hildegard von Bingen.

Een inleiding:
Hildegard von Bingen is een fenomeen van veelzijdigheid, die haar gelijke niet heeft gekend.
Ze begon als kluizenares, legde haar gelofte als Benedictijner non af en werd gekozen als abdis.
Ze schreef liedteksten voor de kloosterliturgie en componeerde er melodieën bij die verder gingen dan het toen gangbare Gregoriaans.
Ze was raadsvrouw en genezeres voor haar omgeving. Velen hoorden van haar en zochten haar op.
Ze ging verschillende keren op reis om in andere kloosters en in het openbaar te spreken, wat erg ongebruikelijk was voor een vrouw uit die tijd.
Ze beschreef haar visoenen, was een mystica, schreef over de natuur, over de mens en over de rol van de
mens in de geschiedenis en ze schreef vooral over God en zijn liefde voor de mens.

In september was Jacqueline in Het Venster met een boeiende muzikale lezing over Albert Schweitzer. Ook naar deze muzikale lezing kijken we weer enorm uit.

Om dit soort bijeenkomsten (lezingen, voorstellingen) te kunnen blijven voortzetten, vragen we van de bezoekers een bedrag van € 7,50 (of meer, voor wie dat kan missen).

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee.

(interieur huidige Hildegard Abdij in Rüdesheim bij Bingen - foto Rinie van der Leer)

Hildegard Abdij

 

wanneer
zondag 17 maart 2024 - 10:00 - zondag 17 maart 2024 - 11:00