Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Open Ruimte

Op deze zondag is er een Open Ruimte die wordt ingevuld vanuit de coördinatiegroep Omzien naar Elkaar.
Sinds begin dit jaar is binnen Het Venster de coördinatiegroep en het netwerk 'Omzien naar elkaar' actief  (zie de speciale Veense Babbels van februari).
Iedereen die het leuk vindt zo nu en dan iets voor een ander te betekenen, kan zich voor het netwerk aanmelden, waar nodig verbindt de oördinatiegroep vraag en aanbod.
We merken dat het gaat leven, er wordt steeds meer 'gevraagd' en 'aangeboden'.
Wat doet dat met onze gemeenschap? Wat betekent het om gemeenschap te zijn, hoe is dat anders dan vriendschap of familie?

Regelmatig horen we dat mensen zich werkelijk gezien en gedragen voelen binnen onze gemeenschap.
Toch horen we soms ook tegengeluiden. Hebben we te hoog (of te laag) gespannen verwachtingen van elkaar? Zijn er grenzen aan wat je durft te vragen of aan te bieden? Kun je te veel vragen of aanbieden? Voel je je vrij om nee (of ja) te zeggen op een vraag of aanbod? Hoe belangrijk vinden we 'wederkerigheid' en welke invulling geven we hier aan? Wat past bij wie we zijn en wat ons verbindt? 

We gaan op een speelse manier met elkaar in gesprek, en zullen dit zeker ook verbinden aan bijzondere liederen, teksten en misschien beelden of een ritueel.

Ronald Naar en Jos Somsen nemen het voortouw, wie zin heeft deze bijeenkomst samen met hen voor te bereiden, is van harte uitgenodigd zich bij een van hen te melden.

Aanvang 10.00 uur. 
Collecte voor Het Venster. Na afloop is er koffie/thee/limonade en gelegenheid om na te praten.  

Auto-ophaaldienst: Hans van der Leer 

(foto Rinie van der Leer)

wanneer
zondag 16 augustus 2015 - 10:00