Vrije Ruimte

Wat is een Vrije Ruimte?

In een Vrije Ruimte wordt er ruimte gegeven aan een ieder die op zondagmorgen een eigen onderwerp op haar/zijn eigen manier vorm wil geven. Er is ruimte voor talent, experiment en spontane ideeën. Een Vrije Ruimte staat ook open voor mensen van buiten Het Venster die iets interessants te melden of te delen hebben - uiteraard in overleg met coördinator Vrije Ruimte Martin Schuitemaker. Leden en donateurs kunnen de Vrije Ruimte benutten om datgene wat hen inspireert te delen of al of niet interactief, zolang dit valt binnen de missie van Het Venster. Zij kunnen dit in overleg met Martin - òf zelfstandig òf met zijn support - realiseren. Informatie: Martin Schuitemaker

-
-
Vandaag een inleiding met gesprek door Carla van Ammers, spraakvormster.  Zij vertelt over 'De spirituele kant van het alfabet of het leven in de letter'.  "… meer..
-
-
In deze interactieve bijeenkomst laat Jos Somsen ons kennismaken met de Inner Development Goals. We onderzoeken of en hoe die ons kunnen helpen in onze eigen… meer..
-
-
Voor vandaag is er nog geen invulling bekend voor deze Vrije Ruimte.  Na afloop koffie/thee/limonade en gelegenheid tot ontmoeting.  Wat is een Vrije Ruimte… meer..