Vrije Ruimte

Wat is een Vrije Ruimte?

In een Vrije Ruimte wordt er ruimte gegeven aan een ieder die op zondagmorgen een eigen onderwerp op haar/zijn eigen manier vorm wil geven. Er is ruimte voor talent, experiment en spontane ideeën. Een Vrije Ruimte staat ook open voor mensen van buiten Het Venster die iets interessants te melden of te delen hebben - uiteraard in overleg met coördinator Vrije Ruimte Martin Schuitemaker. Leden en donateurs kunnen de Vrije Ruimte benutten om datgene wat hen inspireert te delen of al of niet interactief, zolang dit valt binnen de missie van Het Venster. Zij kunnen dit in overleg met Martin - òf zelfstandig òf met zijn support - realiseren. Informatie: Martin Schuitemaker

-
-
Deze Vrije Ruimte is vandaag ingericht als Open Plek, dat wil zeggen dat de aanwezigen zelf hun bijdrage mogen leveren aan de invulling van de bijeenkomst. Dat kan zijn… meer..
Samen x-liedjes zingen is fijn. Op deze ochtend nemen Jos Somsen en Rinie van der Leer ons mee op een tocht langs de wat minder bekende (en ook nieuwe) x-liedjes van… meer..
-
-
In de zomerperiode van 24 juli t/m 21 augustus zijn er in Het Venster themazondagen, waarbij ruimte is om teksten, beeld, stilte, muziek, en te zingen liederen aan te… meer..
Op deze zondagmorgen is Harry Schram in Het Venster. Het wordt een interactieve bijeenkomst in de kring, met als gespreksthema: Polair denken. Collecte voor het… meer..
Harm Knoop neemt ons vandaag mee in een documentaire over het Tibetaans Dodenboek.  Collecte voor Stichting Vakaro voor Komlo.  Na afloop koffie en… meer..