Wat verbindt ons?

Stilstaan

Binnen Het Venster staan we regelmatig stil bij wat ons verbindt en bezielt, en welke woorden, beelden en symbolen daar bij passen. 

In 2014 hebben we in verschillende bijeenkomsten aandacht besteed aan de manier waarop we ‘omzien naar elkaar’. Dat heeft geleid tot nieuwe vormen waarop we voor elkaar van betekenis zijn. 

In 2015 en 2016 hebben we het vooral gehad over wat ons verbindt en wat Het Venster wil betekenen. Hieruit ontstond een nieuwe formulering van onze missie die we verder hebben uitgewerkt in ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021. 

Ook hebben we de manier waarop we in Het Venster omgaan met symbolen herzien, naar aanleiding van discussie over het witte houten kruis dat in Het Venster hing. 

Het begrip verbinding blijkt steeds weer een rode draad te zijn in onze gemeenschap. Een aantal leden van Het Venster heeft daar beelden bij gezocht.

Lees er meer over op deze pagina’s: