Verbinding in beeld

VERBINDING is een van de kenmerken waar wij in Het Venster naar zoeken. 

Het begrip VERBINDING blijkt steeds weer een rode draad te zijn in onze geloofsgemeenschap. 
Hoe wij daar inhoudelijk mee omgaan: klik hier

Voor een aantal leden van Het Venster is dit begrip aanleiding geweest om dat op eigen wijze gestalte te geven. Er zijn veel verschillende invalshoeken bij het thema ‘Verbinding’ die elkaar niet tegenspreken maar aanvullen, zoals:

Spiegeling
Martin Schuitemaker maakte in de Ardennen een foto van een meer waarin de omgeving en de lucht worden weerspiegeld - voor hem een symbool voor ‘verbinding’ en dus voor ‘geloofsgemeenschap’:

Wietse de Vries vond zijn inspiratie dichter bij huis:

Op een wandeling door Veenendaal zag hij een treurwilg  die een brede beek overspant en net de andere oever lijkt te raken.

 Jan Dijksterhuis koos voor twee kleine meisjes in kleurige kledij die zittend op de stoep voor een deur vol toewijding bezig zijn met hun spel:

Voor Jan Veerbeek was het reikiteken symbool voor verbinding: