Missie en meerjarenbeleid

In Het Venster is aandacht besteed aan het vinden van woorden voor wat ons samenbrengt. We stonden stil bij wat ons als individuen naar Het Venster brengt en wat we gemeenschappelijk hebben, wat ons verbindt, onder het thema: 'Samen Het Venster'. Tijdens een viering werd in kleine groepjes uitgewisseld welke woorden uitdrukking geven aan wat ons verbindt. Deze werden op tegeltjes geschreven. In onderstaande afbeelding staan de woorden die veel genoemd werden. 

De opbrengst van deze bijeenkomsten leverde een formule op van een nieuwe missie, als hart van een bloem, uitgewerkt in zes aandachtsvelden in de bloemblaadjes. 

Op basis van de 6 aandachtsvelden werden de sterke punten en de groeikansen van Het Venster beschreven en uitgewerkt naar ontwikkelrichtingen voor de komende jaren, in een beleidsplan, zie onderstaande PDF.