Missie en meerjarenbeleid

In 2015 en 2016 hebben we in Het Venster aandacht besteed aan het vinden van woorden voor wat ons samenbrengt. In een zondagse bijeenkomst begin 2015 stonden we stil bij wat ons als individuen naar Het Venster brengt. Op 3 mei 2015 gingen we daarop verder door stil te staan bij wat we gemeenschappelijk hebben, wat ons verbindt, onder het thema: Samen Het Venster. We hadden een prachtige viering met vogels als centrale symboliek in de liederen en beelden. Ook gaven de duo-voorzitters Ronald Naar en Jos Somsen gedachten mee over Samen Het Venster. Zie de ‘Terugblik’ voor de liturgie en de verschillende bijdragen aan deze viering. Tijdens de viering werd bovendien in kleine groepjes uitgewisseld welke woorden uitdrukking geven aan wat ons verbindt. Deze werden op tegeltjes geschreven. In onderstaande afbeelding staan de woorden die veel genoemd werden. 

Drie bestuursleden lieten de opbrengst van deze bijeenkomsten op zich inwerken en formuleerden een nieuwe missie, als hart van een bloem, uitgewerkt in zes aandachtsvelden in de bloemblaadjes. 

Op basis van de 6 aandachtsvelden werden de sterke punten en de groeikansen van Het Venster beschreven en uitgewerkt naar ontwikkelrichtingen voor de komende jaren, in het beleidsplan 2017-2021, zie onderstaande PDF.