Leden en donateurs

 

Lidmaatschap en donateurschap

Wilt u lid of donateur van Het Venster worden? Neem dan contact op met het secretariaat.
Als u lid wordt van Het Venster, hebt u het recht mee te denken en mee te beslissen over toekomstige activiteiten.
Om te kunnen voortbestaan is per persoon gemiddeld € 200,- tot € 250,- per jaar nodig. Wij vragen een minimale bijdrage van € 150,- per jaar - dat is € 12,50 per maand. Is dat teveel voor u, neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden; dit kan persoonlijk of per mail naar bestuur@hetvensterveenendaal.nl. Samen vinden we dan vast en zeker een oplossing, want iedereen moet naar Het Venster kunnen komen.

Voor donateurs geldt een vrije bijdrage; u kiest dus zelf met welk bedrag u Het Venster wilt ondersteunen. Het is goed om te weten dat in het geval van donatie minder dan € 50,- per jaar, we geen afdracht aan Vrijzinnig Nederland hoeven te betalen. Bij donaties vanaf € 50,- per jaar zijn wij verplicht om € 15,- aan de landelijke vereniging te betalen. Daar kunt u rekening mee houden bij het bepalen van uw donatie. Dan bent u ook automatisch lid van Vrijzinnig Nederland, waar Het Venster bij aangesloten is. Als u dat ook wilt, is ons advies: minimaal € 65,- per persoon per jaar als donateur van Het Venster.

Donateurs hebben dezelfde positie binnen de vereniging als leden, met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen en het recht op 'rites de passage'. Zij krijgen wel alle informatie en hun meedenken stellen wij zeer op prijs.

Bij voorkeur ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage in één keer in de eerste maand van het jaar. Anders vragen wij u om maandelijks de bijdrage via automatische overboeking te voldoen.
Wordt u later in het jaar lid/donateur, dan betaalt u een evenredige bijdrage voor de maanden dat u lid/donateur bent in dat jaar.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL11 TRIO 0197622208 t.n.v. geloofsgemeenschap NPB Veenendaal.
Graag onder vermelding van 'Lidmaatschap Het Venster' 

Alle bijdragen aan het Venster zijn als gift aftrekbaar. De overzichten van bank gelden als bewijs. Onze penningmeester is graag bereid inlichtingen te geven over mogelijkheden als collectebonnen of de toekenning van een legaat.

Op de verenigingspagina staan (wat langere) teksten/documenten in PDF die van belang zijn voor onze vereniging en door iedereen geraadpleegd kunnen worden. 
Leden en donateurs hebben toegang tot het besloten deel van de website, na toekenning van een inlogcode. Dit dient u zelf aan te vragen bij de webmaster.

(foto Martin Schuitemaker)