Landelijk

Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB) is een landelijke vereniging met ruim 40 lokale afdelingen. De meeste daarvan bevinden zich in een brede band over het midden van het land, vanaf de kust tot aan de grens met Duitsland.

Per provincie
Ingedeeld naar provincie: Zuid Holland (13), Zeeland (1), Noord Holland (4), Utrecht (14), Gelderland (18), Overijssel (5), Drenthe (2) en Groningen (2). Hoewel het gedachtegoed van de vrijzinnigheid hetzelfde is in alle afdelingen, kunnen er toch tamelijk grote onderlinge verschillen zijn met betrekking tot de programma's die worden aangeboden. Bij de een ligt de nadruk meer op het vrijzinnig christendom, bij de ander op het algemeen religieuze of het religieus humanistische vlak.

Ledental
Ook de ledentallen kunnen sterk verschillen. Grote gemeenschappen als Bilthoven, Bennekom, Wassenaar en Varsseveld hebben meer dan 400 leden, terwijl de kleinsten soms niet meer dan 30 aangeslotenen kennen. Bijna elke afdeling heeft een voorganger of pastorale werker.

Voor meer informatie, klik op het logo: