Het Venster

Het Venster is ...

… een open gemeenschap met ruimte voor bezinning, bezieling en ontmoeting

Het Venster erkent geen bindende dogma's. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen.

De zondagmorgen is een spiritueel ontmoetingspunt, een plek om te inspireren en geïnspireerd te worden. Oude verhalen en tradities kunnen daarbij vanuit een nieuw perspectief worden bezien en gewaardeerd. 

… een vereniging van vrijwilligers

Het Venster is een echte vrijwilligersorganisatie, met een grote betrokkenheid van de leden en donateurs. Alles is kleinschalig: klein bestuur; projectgroepen voor deelgebieden als: omzien naar elkaar, gebouw, financiën, PR en jaarplanning, vorm en kleur.

Het Venster is formeel geen kerk, maar een vereniging. Men kan dus lid zijn van Het Venster en daarnaast lid blijven van de eigen kerk. 

… een platform van spirituele activiteiten

Behalve (vrijzinnige) vieringen organiseert Het Venster ook verschillende soorten thema-bijeenkomsten op zondagen: 

  • Ongeveeer 8 keer per jaar worden sprekers uitgenodigd die iets bijzonders en inspirerends te melden hebben op het gebied van kunst, cultuur, samenleving, religie en spiritualiteit. Meestal in de vorm van een lezing, en soms ook als een voorstelling. 
  • De serie Ontmoetingen wordt voorbereid door enkele leden van Het Venster, rond een onderwerp dat hen raakt. De belangrijkste elementen zijn: laagdrempeligheid, afwisseling en ruimte voor creativiteit.
  • Jarenlang deed in de serie Verhalen onderweg Henk Harmsen verslag van zijn uitstapjes op theologisch gebied en verraste hij de aanwezigen met nieuwe teksten en liederen. Uiteindelijk is hieruit de liedbundel met x-liedjes ontstaan: ‘Ik weet wie je bent’, en in het najaar van 2016 hernieuwd, met als titel 'In alles slaapt een liedje'.

Verder is er bij Het Venster ruimte voor eigentijdse, doordeweekse spiritualiteit, zoals contactochtenden, meditatie, yoga, mindfulness, sacred dance, dansen van de universele vrede, etc. 

Bekijk of download onze welkomstfolder (dubbelzijdig) om uit de delen: