ons netwerk

Contacten in VEENENDAAL:
Het Apostolisch Genootschap Veenendaal is een actieve gemeenschap waar ontmoeting, betrokkenheid en religieuze verdieping centraal staan. Naast de zondagse bijeenkomsten organiseert het genootschap o.a. thema-avonden, lezingen en activiteiten in het kader van de Vredesweek.

Het Humanistisch Verbond organiseert activiteiten zoals een maandelijks filosofiecaf√© met interessante sprekers, filmavonden, boeiende lezingen, cursussen, etc., meestal in Wageningen, maar soms ook in Veendaal.

Contacten in DE REGIO:
Het Venster is de Veenendaalse afdeling van Vrijzinnigen Nederland en maakt deel uit van de regionale stichting Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei.
De afdelingen organiseren boeiende evenementen zoals lezingen, gesprekskringen, film- en boekbesprekingen, concerten, theatervoorstellingen, filosoferen (ook voor kinderen!) en muzikale optredens. Deze activiteiten worden maandelijks aangekondigd in Eenheid: onderaan deze pagina digitaal in PDF om te openen en/of te downloaden..

voormeervrijzinnigheid.nl Laurens ten Kate, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, heeft een website voor meer vrijzinnigheid. 

Stichting Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe realiseert 'Wonen met een Plus' voor ouderen met een vrijzinnige achtergrond.

ACTIVITEITEN VAN VENSTERLEDEN: 
www.x-liedjes.nl - De liedjes van Henk Harmsen die we graag zingen
www.zingenddoorhetleven.nl - Lied van de Ziel, optredens Franse chansons, etc. 
www.ingridvanrhee.nl - Praktijk voor yoga en mindfulness
www.wayupyoga.nl - Praktijk voor yoga en mindfulness
www.nieuwemeander.nl - Praktijk voor natuurtekenen - de kunst van het zien
www.powerfulpresentations.nl - Beter presenteren met Powerpoint-intelligentie
www.tekenenvanbinnenuit.nl - Praktijk voor creatieve communicatie

Hieronder kunt u (de meest recente) Eenheid (contactblad Vrijzinnigen regio Zuidveluwe/Vallei) downloaden (PDF)

In de Coronatijd verscheen Eenheid niet.
Er wordt in overleg met de regionale besturen bekeken of en wanneer het zinvol is om met Eenheid door te gaan.

PDF: