Vereniging

ANBI-gegevens staan onderaan deze pagina
Privacyverklaring staat onderaan deze pagina

Algemeen

Werkzaamheden:
De plaatselijke afdeling en het bestuur van Het Venster draait geheel op vrijwilligers.

Taken van de vrijwilligers:

Zij doen dat graag - anders waren ze er waarschijnlijk niet aan begonnen en hielden ze het zeker niet vol. Maar zij zijn niet zo aan hun taken gehecht dat anderen niet mogen helpen. Als u tijd en energie hebt ...., welkom!

Lidmaatschap 

Giften en legaten

Financiële hulp is voor ons onmisbaar. Desgewenst kunt u aan giften een bijzondere bestemming geven, zoals 'pastoraat', 'onderhoud gebouw', 'inrichting' of 'bijzondere evenementen'. 
Wilt u voor langere tijd geld schenken, dan kunt u gebruik maken van een overeenkomst die hier onder in PDF is toegevoegd.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
_______________________________________________________________________________________

 

Afgeschermde PDF