Noot: Dit is een activiteit uit het archief.

Muzikale lezing over Albert Schweitzer

Jacqueline van der Zee brengt biografische, fascinerende en meeslepende vertellingen over het levenspad van invloedrijke personen. Dit alles opgeluisterd door haar eigen muziek (piano, zang) die ontroert, raakt en verrast! Jacqueline is tekstdichteres, inspirator, pianodocente, muziektherapeute en kleinkunstenares. Ze maakt mooie, muzikale programma's rond bekende personen. Vandaag over het leven en werk van Albert Schweitzer, een boeiend en inspirerend programma vol diepgang:
'Albert Schweitzer, in liefde, oprechte toewijding en eerbied voor het leven'.

Zelf schrijft ze hierover:

"De muzikale lezingen die ik geef, gaan over mensen die op zoek waren naar spirituele verdieping, naar God en naar de zin en essentie van hun leven. Het zijn persoonlijke verhalen waarin blijk wordt gegeven van een grote levenskracht en volharding. Hun verhaal betekent inspiratie voor al diegenen die denken dat de omstandigheden tegen hen gericht zijn en dat hun doel onbereikbaar is. 
De biografie van Albert Schweitzer laat zich lezen als een geromantiseerd verhaal:

Een zeer getalenteerde en intelligente jongeman met een glorieuze en roemrijke carrière in het verschiet, neemt de beslissing zich vanaf zijn dertigste volledig te wijden aan de minder bedeelden in deze wereld. 

Hij onderwerpt zichzelf nogmaals (hij had er al drie studies opzitten) aan een zware studie (medicijnen), sprokkelt overal en nergens financiële middelen, goederen en materialen bij elkaar, zet zich over alle kritiek en commentaren heen en vertrekt met zijn vrouw richting Afrika om de mensen daar van medische hulp te voorzien.

Hij treft niets anders dan bijgeloof, weerstand en een paar kapotte hutjes.
Zijn eerste operatie verricht hij noodgedwongen vanuit een aftands kippenhok.

Voor het grote publiek was hij de man die veel erkenning kreeg, gewaardeerd werd en succesvol was.
In zijn eigen ogen was hij een man die zich dagelijks moeizaam voortsleept van de ene dag vol zorgen naar de andere.

Vele nachten besteedde hij aan het zoeken naar antwoorden op het culturele verval in het menselijk denken na de beide Wereldoorlogen.
Hoe kon hij de massale apathie, onverschilligheid en verloedering in de maatschappij tegengaan?

Zijn antwoord lag besloten in de cultuurethiek ‘Eerbied voor het leven’.
Hij heeft hiermee zijn levenscredo "Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil", voorgeleefd en nagelaten.

De dieren die hij om zich heen had verzameld gaven hem afleiding. 
Zij zijn eigenlijk de enigen die nooit iets van hem vragen, en hij begrijpt hun taal.
Ook in muziek vindt hij een afleiding en ontspanning. 

Mijn persoonlijke respect voor deze man bestaat uit het feit dat hij onwankelbaar, onvermoeibaar en met de grootste toewijding zijn talenten, kracht en liefde heeft ingezet voor de mensheid. Oprecht en zonder ijdelheid heeft hij het leven en de woorden van Jezus in praktijk gebracht.
Daarmee vervalt voor mij het volledige geromantiseerde beeld en maakt plaats voor een beeld wat realistisch, pragmatisch en echt is". 

Meer informatie: https://jacquelinevanderzee.nl/

.Albert Schweitzer muzikale lezing

 

foto-Albert- Schweitzer

wanneer
zondag 17 september 2023 - 10:00 - zondag 17 september 2023 - 11:00