Vieringen

Een viering is een zondagse bijeenkomst met een vrijzinnig-religieus karakter, geleid door een (gast-)voorganger. We nodigen voorgangers uit ons op een authentieke en bezielde manier mee te nemen in wat hen inspireert en voedt, en Het Venster ook de benutten als 'proeftuin' voor vernieuwing. Dit seizoen geven we daar een extra impuls aan. We hebben op een inspirerende manier verwoord waar we voorgangers toe uitnodigen (zie onderstaande pdf). Daarnaast is er per viering een contactpersoon vanuit Het Venster, op wie de voorganger een beroep kan doen bij de voorbereiding en die in de week na de viering contact opneemt om op de viering terug te kijken.

Hieronder een overzicht van de vieringen in de komende periode. Voor andere zondagse bijeenkomsten, klik hier. Eerdere vieringen zijn te bekijken in het Archief.

PDF: 

Vandaag is Marieke de Vries weer in Het Venster. Inhoudelijke gegevens zijn nog niet bekend. Collecte voor Het Venster. (foto Jocelyn) meer..
30 jan
Viering
2022
Vandaag is er weer een viering met Monique van Zoest. Na afloop koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting. (foto Jocelyn) meer..
27 feb
Viering
2022
Vandaag een viering met Harrie Schram. Nadere gegevens volgen. Na afloop koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting. (foto Jan van Donkelaar) meer..
20 mrt
Viering
2022
Vandaag een viering met Hans Le Grand. Na afloop koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting. meer..
10 apr
Viering
2022
Vandaag is Monique van Zoest weer in Het Venster. Nadere gegevens volgen.(foto Jocelyn) meer..
06 nov
Viering
2022
Thema van de viering zal zijn: ‘In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnen komt’, een vrijzinnige adventsviering door Froukje Pitstra, rondom teksten van Rumi,... meer..
11 dec
Viering
2022
Op deze kerstmorgen verzorgt Marieke de Vries de kerstviering bij ons in Het Venster.(foto Wietse de Vries)
25 dec
Viering
2022